Examenul de definitivat / Concursul de admitere în funcția de notar public

Ministerul Justiției prin adresa nr. 3/50718/22.06.2016 a avizat tematica și bibliografia astfel aprobată pentru anul 2016.

În temeiul prevederilor art. 3 și art. 29 din Regulamentul pentru organizarea și desfășurarea examenului de definitivat și a concursului de admitere în funcția de notar public, aprobat prin Ordinul ministrului justiției nr. 1494/C/2014, prin Hotărârea Consiliului Uniunii nr. 27/26.05.2016 s-au aprobat pentru anul 2016 tematica și bibliografia cu caracter teoretic și practic pentru examenul de definitivat și pentru concursul de admitere în funcția de notar public pentru persoanele care au cel puțin 6 ani vechime în funcții de specialitate juridică. Ministerul Justiției prin adresa nr. 3/50718/22.06.2016, a avizat cu modificări tematica și bibliografia sus menționate, și a avizat final prin adresa nr.5/ 50718/ 30.06.2016.

Tematica și bibliografia cu caracter teoretic atât pentru examenul de definitivat, cât și pentru concursul de admitere în funcția de notar public pentru persoanele care au cel puțin 6 ani vechime în funcții de specialitate juridică, aprobate prin Hotărârea Consiliului Uniunii nr. 27/26.05.2016 (anexa nr. 1)

Tematica și bibliografia cu caracter practic atât pentru examenul de definitivat, cât și pentru concursul de admitere în funcția de notar public pentru persoanele care au cel puțin 6 ani vechime în funcții de specialitate juridică, aprobate prin Hotărârea Consiliului Uniunii nr. 27/26.05.2016 (anexa nr. 2)

REGULAMENT EXAMEN / CONCURS