Examenul/concursul pentru dobandirea calitatii de notar stagiar

Data susținerii examenului/concursului pentru dobândirea calității de notar stagiar, respectiv 21 februarie 2018 și Lista care cuprinde posturile pentru care se organizează examenul/concursul.

Precizare: Camera Notarilor Publici București a încheiat protocol de colaborare pentru obținerea certificatului medical și a avizului psihologic, necesare întocmirii dosarului de înscriere la examen/concurs, cu Centrul Medical de Diagnostic și Tratament Ambulatoriu al Ministerului Justiției, din str. Nerva Traian nr. 6, bl. M39, București, sector 3, tel. 021 323 94 24, email cmdta@just.ro. Programarea la Centrul Medical se va face prin Cameră și numai după ce candidații își depun dosarul de înscriere.

Tematica si bibliografia pentru sustinerea examenului/concursului pentru dobandirea calitatii de notar stagiar, aprobate prin Hotararea Consiliului Uniunii nr. 81/13.10.2017

Avizul Ministerului Justitiei in legatura cu tematica si bibliografia pentru sustinerea examenului/concursului pentru dobandirea calitatii de notar stagiar, aprobate prin Hotararea Consiliului Uniunii nr. 81/13.10.2017

Regulamentul pentru organizarea si desfasurarea examenului/concursului pentru dobandirea calitatii de notar stagiar, aprobat prin Ordinul ministrului justitiei nr. 20792/C/19.10.2017