Examenul/concursul pentru dobandirea calitatii de notar stagiar

Programări comisia medicală – 14 august 2018, ora 8:00.

Programări comisia medicală – 10 august 2018, ora 8:00.

Programări comisia medicală – 09 august 2018, ora 8:00.

ANUNȚ – Referitor la termenul limită pentru înscrierea la examenul sau concursul pentru dobândirea calității de notar stagiar
Comunicăm candidaților că în zilele de 16 și 17 august 2018, Camerele notarilor publici, Uniunea Națională a Notarilor Publici din România și Institutul Notarial Român vor asigura permanență, în vederea îndeplinirii procedurilor de înscriere la examen sau concurs.

Reamintim că, în zilele de 16 si 17 august 2018, programul de lucru al Camerei Notarilor Publici București este:
– joi, 16.08.2018, între orele 08.00-16.30
– vineri, 17.08.2018,  între orele 08.00-14.00

Institutul Notarial Român organizează la data de 12 septembrie 2018 examen sau concurs pentru dobândirea calității de notar stagiar. Înscrierile se fac în perioada 2 iulie – 17 august 2018.

Acte necesare dosar înscriere

Lista privind numărul de locuri destinate examenului sau concursului, aprobate prin Hotărârea Consiliului Uniunii Naționale a Notarilor Publici din România nr. 59/20.04.2018

Precizare: Camera Notarilor Publici București a încheiat protocol de colaborare pentru obținerea certificatului medical și a avizului psihologic, necesare întocmirii dosarului de înscriere la examen /concurs, cu Centrul Medical de Diagnostic și Tratament Ambulatoriu al Ministerului Justiției, din str. Nerva Traian nr. 6, bl. M39, București, sector 3, tel. 021 323 94 24, email cmdta@just.ro. Programarea la Centrul Medical se va face prin Cameră și numai după ce candidații își depun dosarul de înscriere.

Tematica si bibliografia pentru sustinerea examenului/concursului pentru dobandirea calitatii de notar stagiar

Avizul Ministerului Justitiei in legatura cu tematica si bibliografia pentru sustinerea examenului/concursului pentru dobandirea calitatii de notar stagiar, aprobate prin Hotararea Consiliului Uniunii nr. 81/13.10.2017 și menținute prin Hotararea Consiliului Uniunii nr. 81/24.05.2018

Regulamentul pentru organizarea si desfasurarea examenului/concursului pentru dobandirea calitatii de notar stagiar, aprobat prin Ordinul ministrului justitiei nr. 20792/C/19.10.2017