Examenul/concursul pentru dobandirea calitatii de notar stagiar

Hotararea nr. 43/09.03.2018 privind validarea rezultatelor concursului pentru dobandirea calitatii de notar stagiar, organizat de Institutul Notarial Roman in ziua de 21 februarie 2018, pentru ocuparea locurilor de notar stagiar in cadrul Camerei Notarilor Publici Bucuresti

LISTA CURPRINZAND REZULTATELE CONTESTAȚIILOR

Lista cuprinzând rezultatele concursului pentru dobandirea calitatii de notar stagiar

Situația centralizată finală a candidaților admiși să participe la concurs

Anunț cu privire la ora și locul desfășurării concursului

Situația centralizată a candidaților admiși sau respinși la înscrierea la concurs

Programări comisia medicală – 29 ianuarie 2018, ora 9:00
Programări comisia medicală – 26 ianuarie 2018, ora 9:00
Programări comisia medicală – 25 ianuarie 2018, ora 9:00
Programări comisia medicală – 22 ianuarie 2018, ora 9:00
Programări comisia medicală – 19 ianuarie 2018, ora 9:00
Programări comisia medicală – 15 ianuarie 2018, ora 9:00

Acte necesare întocmirii dosarului de înscriere (art. 5, alin. 2).

Anunt privind taxa de înscriere pentru participarea la examenul sau concursul pentru dobândirea calității de notar stagiar.

Data susținerii examenului/concursului pentru dobândirea calității de notar stagiar, respectiv 21 februarie 2018 și Lista care cuprinde posturile pentru care se organizează examenul/concursul.

Precizare: Camera Notarilor Publici București a încheiat protocol de colaborare pentru obținerea certificatului medical și a avizului psihologic, necesare întocmirii dosarului de înscriere la examen/concurs, cu Centrul Medical de Diagnostic și Tratament Ambulatoriu al Ministerului Justiției, din str. Nerva Traian nr. 6, bl. M39, București, sector 3, tel. 021 323 94 24, email cmdta@just.ro. Programarea la Centrul Medical se va face prin Cameră și numai după ce candidații își depun dosarul de înscriere.

Candidații trebuie să se prezinte la examenul medical cu copie după cartea de identitate, adeverință medicală de la medicul de familie în care să fie stipulat dacă acesta are/nu boli cronice cu care este luat în evidență și sumarul de urină. Candidații se pot hidrata cu apă. Dacă este cazul, nu se va întrerupe tratamentul pentru boli cronice. Taxa pentru examinarea medicală este în cuantum de 408 RON.

Tematica si bibliografia pentru sustinerea examenului/concursului pentru dobandirea calitatii de notar stagiar, aprobate prin Hotararea Consiliului Uniunii nr. 81/13.10.2017

Avizul Ministerului Justitiei in legatura cu tematica si bibliografia pentru sustinerea examenului/concursului pentru dobandirea calitatii de notar stagiar, aprobate prin Hotararea Consiliului Uniunii nr. 81/13.10.2017

Regulamentul pentru organizarea si desfasurarea examenului/concursului pentru dobandirea calitatii de notar stagiar, aprobat prin Ordinul ministrului justitiei nr. 20792/C/19.10.2017