Examenul/concursul pentru dobandirea calitatii de notar stagiar

Tematica si bibliografia pentru sustinerea examenului sau a concursului pentru dobandirea calitatii de notar stagiar, aprobate prin Hotararea Consiliului Uniunii nr. 81/13.10.2017, mentinute prin Hotararea Consiliului Uniunii nr. 81/24.05.2018 pentru anul 2018, si prin Hotararea Consiliului Uniunii nr. 16/22.04.2019 pentru anul 2019. Tematica si bibliografia pentru sustinerea examenului sau a concursului pentru dobandirea calitatii de notar stagiar au fost avizate de Ministerul Justitiei pentru anul 2017 prin adresa nr.4/57494/10.11.2017, pentru anul 2018 prin adresa nr. 7/57494/2017/04.06.2018 si pentru anul 2019 prin adresa nr. 10/57494/2017/20.05.2019.

Avizul favorabil al Ministerului Justitiei in legatura cu mentinerea pentru anul 2019 a aceleiasi tematici si bibliografii, avizate in anii 2017 și 2018 pentru sustinerea examenului sau a concursului pentru dobandirea calitatii de notar stagiar.

Regulamentul pentru organizarea si desfasurarea examenului sau a concursului pentru dobandirea calitatii de notar stagiar, aprobat prin Ordinul ministrului justitiei nr. 2792/C din 19.10.2017 cu modificările și completările ulterioare.