Skip to content

Camera Notarilor Publici Bucuresti

            HartaSite
Traseu: Start arrow Prezentare arrow Colegiul director
Colegiul Director al Camerei Notarilor Publici Imprimare E-mail

Președinte:Laura BADIU

Vicepreședinte: Romelia DRAGOMIR

Membrii: Monica POP, Horia RADU, Florian CHIRIȚĂ, Octavian ROGOJANU și Dan TĂTARU

Colegiul director al Camerei se întrunește în ședințe ordinare cel puțin o dată pe lună, la convocarea președintelui Colegiului sau, în lipsa acestuia, a vicepreședintelui.

Colegiul director al Camerei este legal constituit în prezența a două treimi din numărul membrilor săi.

În cazul în care Colegiul director al Camerei nu este legal constituit din lipsa cvorumului necesar, se face o nouă convocare a Colegiului director al Camerei în condițiile stabilite prin statut. Colegiul director al Camerei astfel convocat este legal constituit în prezența a cel puțin jumătate din numărul membrilor săi.

În îndeplinirea atribuțiilor sale, Colegiul director al Camerei adoptă decizii executorii, obligatorii pentru toți notarii publici din Cameră, cu majoritatea simplă a membrilor săi.

Colegiul director al Camerei are următoarele atributii:

a) organizează examenul pentru dobândirea calității de notar stagiar;

b) stabilește birourile notariale în care se va efectua pregătirea practică a notarilor stagiari;

c) urmărește pregătirea teoretică și practică a notarilor stagiari;

d) înlocuiește, la cerere sau din oficiu, biroul notarial în care se efectuează pregătirea practică;

e) propune Adunării generale a Camerei actualizarea numărului de notari publici și a numărului de posturi destinate schimbărilor de sedii;

f) aprobă numărul de posturi destinate dobândirii calității de notar stagiar;

g) întocmește documentarea juridică și asigură consultarea și informarea curentă a notarilor publici;

h) ține evidența veniturilor și cheltuielilor Camerei și a contribuției membrilor săi;

i) stabilește comisia de inventariere și lichidare a birourilor notariale, în caz de suspendare sau încetare;

j) poate acorda sprijin și ajutor material notarilor publici, în cazuri justificate;

k) desemnează un membru al Colegiului director al Camerei sau un alt notar public din cadrul Camerei ce urmează să efectueze mențiunile privind revocarea, anularea, rectificarea actelor notariale aflate în arhiva Camerei;

l) aprobă, la propunerea președintelui, organigrama și statul de funcții ale personalului de specialitate și administrativ al Camerei;

m) organizează, la cererea notarului public, vânzarea la licitație a bunurilor în vederea lichidării de către notar a pasivului succesoral, în condițiile stabilite prin regulamentul aprobat de Consiliul Uniunii;

n) îndeplinește orice alte atribuții prevăzute de lege, regulament, statut și actele normative cu caracter intern.

 
 
[+]
  • Narrow screen resolution
  • Wide screen resolution
  • Auto width resolution
  • Increase font size
  • Decrease font size
  • Default font size
  • default color
  • hot color
  • natural color