Selecție de oferte pentru închiriere spațiu de arhivă

Camera Notarilor Publici București (CNPB), cu sediul în București, strada H.M. Berthelot nr.42A, sector 1, organizează o selecție de oferte având ca obiect închirierea unui spațiu cu destinația depozit de arhivă. Depozitul de arhivă se închiriază unei singure entități.
Depozitul de arhivă are o suprafață totală construită de 500 mp, este dotat cu rafturi speciale de arhivă în care pot fi depozitate 20.600 cutii speciale de arhivă cu dimensiunea: 40 cm – lungime; 27 cm – lățime; 30 cm – înălțime. Depozitul este situat în clădirea de arhivă din str. Drumul intre Tarlale, comuna Cernica, județul Ilfov, proprietatea Camerei Notarilor Publici București.
Prețul de pornire este de 10.000 euro + TVA chirie lunară pentru întregul spațiu (capacitate 20.600 cutii speciale de arhivă). Depozitul este dotat cu rafturi speciale de arhivă și este prezentat detaliat în Caietul de sarcini.
Caietul de sarcini poate fi obținut gratis, de la Secretariatul CNPB (parter), în perioada 18.12.2019 – 09.01.2020, ora 16.00.
Garanția se exprimă în lei și se constituie prin scrisoare de garanție bancară, care se prezintă în original.
Data limită pentru solicitarea clarificărilor este 09.01.2020, ora 16.00.
Data limită de depunere a ofertelor însoțite de documentele de calificare (documentele obligatorii necesare participării la procedură) este 13.01.2020, ora 16.00. Acestea se depun la Secretariatul CNPB (parter).
Fiecare participant poate depune o singură cerere, însoțită de documentele necesare și obligatorii participării la procedură.
Data limită pentru desemnarea ofertei câștigătoare și anunțarea rezultatului procedurii este 03.02.2020.
Relații și informații suplimentare se pot obține la sediul CNPB sau, telefonic, la numerele: 021 / 311 72 81, 021/ 311 72 90 – interior 132.