Examenul/concursul pentru dobandirea calitatii de notar stagiar

Tematica si bibliografia pentru sustinerea examenului sau a concursului pentru dobandirea calitatii de notar stagiar, pentru anul 2020 aprobate prin Hotararea Consiliului Uniunii nr. 43/28.05.2020, actualizate cu propunerile și observatiile menționate în avizul Ministerului Justiției nr. 13/11/57494/2017/01.07.2020.

Avizul favorabil al Ministerului Justitiei nr. 13/11/57494/2017/01.07.2020 in legatura tematica si bibliografia pentru sustinerea examenului sau a concursului pentru dobandirea calitatii de notar stagiar pentru anul 2020.

Regulamentul pentru organizarea si desfasurarea examenului sau a concursului pentru dobandirea calitatii de notar stagiar, aprobat prin Ordinul ministrului justitiei nr. 2792/C din 19.10.2017 cu modificările și completările ulterioare.