Examenul/concursul pentru dobandirea calitatii de notar stagiar

Anunțul privind stabilirea datei examenului sau concursului pentru dobândirea calității de notar stagiar

Lista privind numărul de locuri destinate examenului sau concursului de dobândire a calității de notar stagiar pentru anul 2019, aprobate prin Hotărârea Consiliului Uniunii Naționale a notarilor publici din România nr. 21/09.05.2019

Precizare:  Camera Notarilor Publici București a încheiat protocol de colaborare pentru obținerea certificatului medical și a avizului psihologic, necesare întocmirii dosarului de înscriere la examen/concurs, cu Centrul Medical de Diagnostic și Tratament Ambulatoriu al Ministerului Justiției, din str. Nerva Traian nr. 6, bl. M39, București, sector 3, tel. 021 323 94 24, email cmdta@just.ro.
Programarea se va face direct la Centrul Medical.

Tematica si bibliografia pentru sustinerea examenului sau a concursului pentru dobandirea calitatii de notar stagiar, aprobate prin Hotararea Consiliului Uniunii nr. 81/13.10.2017, mentinute prin Hotararea Consiliului Uniunii nr. 81/24.05.2018 pentru anul 2018, si prin Hotararea Consiliului Uniunii nr. 16/22.04.2019 pentru anul 2019. Tematica si bibliografia pentru sustinerea examenului sau a concursului pentru dobandirea calitatii de notar stagiar au fost avizate de Ministerul Justitiei pentru anul 2017 prin adresa nr.4/57494/10.11.2017, pentru anul 2018 prin adresa nr. 7/57494/2017/04.06.2018 si pentru anul 2019 prin adresa nr. 10/57494/2017/20.05.2019.

Avizul favorabil al Ministerului Justitiei in legatura cu mentinerea pentru anul 2019 a aceleiasi tematici si bibliografii, avizate in anii 2017 și 2018 pentru sustinerea examenului sau a concursului pentru dobandirea calitatii de notar stagiar.

Regulamentul pentru organizarea si desfasurarea examenului sau a concursului pentru dobandirea calitatii de notar stagiar, aprobat prin Ordinul ministrului justitiei nr. 2792/C din 19.10.2017 cu modificările și completările ulterioare.