Examenul/concursul pentru dobandirea calitatii de notar stagiar

Validarea rezultatelor concursului

Hotărârea Consiliului Uniunii nr. 57/17.10.2019, privind validarea rezultatelor concursului pentru dobândirea calității de notar stagiar, organizat de Institutul Notarial Român în ziua de 2 octombrie 2019.

Regulamentul pentru organizarea si desfasurarea examenului sau a concursului pentru dobandirea calitatii de notar stagiar, aprobat prin Ordinul ministrului justitiei nr. 2792/C din 19.10.2017 cu modificările și completările ulterioare.