Examenul/concursul pentru dobândirea calității de notar stagiar

Anexa nr. 18 – Lista cuprinzând rezultatele finale ale concursului pentru dobândirea calității de notar stagiar, organizat în ziua de 6 noiembrie 2020.

Anexa nr. 17 – Lista cuprinzând rezultatele contestațiilor la concursul pentru dobândirea calității de notar stagiar, organizat în ziua de 6 noiembrie 2020.

Anexa nr. 13 – Lista cuprinzând rezultatele concursului pentru dobândirea calității de notar stagiar.

ANUNȚ IMPORTANT
ANUNȚ PRIVIND concursul pentru dobândirea calității de notar stagiar, organizat în data de 6 noiembrie 2020 ce se va desfășura la Universitatea Titu Maiorescu situată în Calea Văcărești nr. 187, Sector 4, București, începând cu ora 9:00.
Accesul candidaților în cele două corpuri de clădire se face între orele 7:00 – 8:45, în conformitate cu intervalul orar stabilit pentru fiecare candidat, în funcție de repartizarea în sala de concurs.

Anexa nr. 7 – Situația centralizată finală a candidaților care au fost declarați admiși la înscrierea la concursul pentru dobândirea calității de notar stagiar din data de 6 noiembrie 2020

Anexa nr. 6 – Situatia solutionarii contestatiilor formulate de catre candidatii respinsi la inscrierea la examen sau concurs

ANUNȚ PRIVIND STABILIREA OREI ȘI A LOCULUI DESFĂȘURĂRII CONCURSULUI DE ADMITERE ÎN FUNCȚIA DE NOTAR STAGIAR CARE SE VA ORAGANIZA ÎN ZIUA DE 6 NOIEMBRIE 2020

SITUAȚIA CENTRALIZATĂ A CANDIDAȚILOR ADMIȘI SAU RESPINȘI LA ÎNSCRIERE LA CONCURSUL PENTRU DOBÂNDIREA CALITĂȚII DE NOTAR STAGIAR, CARE SE VA ORGANIZA ÎN ZIUA DE 6 NOIEMBRIE 2020

ANUNȚ
Având în vedere contextul epidemiologic  actual, vă facem cunoscute următoarele:

  • candidații vor depune la secretariatul Camerei dosarul de înscriere cu actele prevăzute în regulamentul de concurs, respectiv art.5 alin.(2), cu mențiunea ca documentele prevăzute la lit. b), d) și h) să fie depuse în copie legalizată.
  • contractul de pregătire cu Institutul Notarial Român vă va fi pus la dispoziție, la înscriere, prin secretariatul Camerei

Actele necesare dosarului de inscriere
Cerere de înscriere – Anexa nr. 1
Declarație pe proprie răspundere – Anexa nr. 2

PRECIZARE: Camera Notarilor Publici București a încheiat protocol de colaborare pentru obținerea certificatului medical și a avizului psihologic, necesare întocmirii dosarului de înscriere la examen/concurs, cu Centrul Medical de Diagnostic și Tratament Ambulatoriu al Ministerului Justiției, din str. Nerva Traian nr. 6, bl. M39, București, sector 3, tel. 021 323 94 24, email cmdta@just.ro.

  • Candidații trebuie să se prezinte la examenul medical cu copie după cartea de identitate, adeverință medicală de la medicul de familie în care să fie stipulat dacă aceștia au/nu au boli cronice cu care sunt luați în evidență și sumarul de urină.
  • Candidații se pot hidrata cu apă. Dacă este cazul, nu se va întrerupe tratamentul pentru boli cronice.
  • Taxa pentru examinare medicală este în cuantum de 408 RON.
  • Vizita medicală va începe la ora 9.00.
  • Candidații se vor prezenta cu masca de protecție.

Programarea se va face personal, de fiecare candidat, direct la Centrul Medical.

Anunț privind stabilirea datei examenului sau concursului pentru dobândirea calității de notar stagiar si lista privind numărul de locuri destinate.

Tematica și bibliografia pentru sustinerea examenului sau a concursului pentru dobândirea calității de notar stagiar, pentru anul 2020 aprobate prin Hotărârea Consiliului Uniunii nr. 43/28.05.2020, actualizate cu propunerile și observatiile menționate în avizul Ministerului Justiției nr. 13/11/57494/2017/01.07.2020.

Avizul favorabil al Ministerului Justiției nr. 13/11/57494/2017/01.07.2020 în legătura tematică și bibliografia pentru susținerea examenului sau a concursului pentru dobândirea calității de notar stagiar pentru anul 2020.

Regulamentul pentru organizarea si desfășurarea examenului sau a concursului pentru dobândirea calității de notar stagiar, aprobat prin Ordinul Ministrului Justitiei nr. 2792/C din 19.10.2017 cu modificările și completările ulterioare.