17 Noiembrie – Ziua Notarului Public

Corpul profesional al notarilor publici din România sărbătorește în fiecare an, la această dată, ziua renașterii instituției notarului public.

Cu 23 de ani în urmă, la 17 noiembrie 1995, se înființa Notariatul Public, iar fostul Notariat de Stat își încheia activitatea. Trecerea de la notariatul de stat la notariatul public s-a impus ca o necesitate izvorâtă din procesul de democratizare a societății românești început în decembrie 1989, din consacrarea constituțională a drepturilor și libertăților fundamentale ale cetățenilor – printre care și dreptul de proprietate privată, precum și din impactul trecerii la economia de piață și dezvoltarea liberei inițiative. Documentul programatic care a făcut posibilă această succesiune, respectiv Legea notarilor publici și a activității notariale nr.35/1995, publicată în Monitorul Oficial în luna mai a aceluiași an, constituie primul cadru de reglementare a profesiei liberale de notar public, apariția sa fiind posibilă în condițiile existenței unei societăți democratice și a statului de drept, bazat pe principiile economiei de piață.

Pentru cei 2600 de notari publici din România, anul 2018 are o încărcătură simbolică profundă. Urmași ai generațiilor de juriști făuritori ai României Mari, prin sacrificiul lor în tranșeele Războiului de Reîntregire a Neamului Românesc sau în spatele frontului, ei celebrează alături de întreaga națiune Centenarul Marii Uniri. Notarii sărbătoresc, totodată, împlinirea a 144 de ani de la consacrarea pentru prima dată a instituției notarului public pe teritoriul românesc, prin Legea XXXV din 1874 despre notarii publici, adoptată în Transilvania, la acea vreme aparținând Ungariei.

Cei aproape 150 de ani de notariat public reglementat se înscriu într-un istoric cu mult mai îndelungat, atestarea primelor înscrisuri cu caracter notarial datând din secolul al XII-lea, din Transilvania, unde în cadrul cancelariei regale își desfășura activitatea notarul special, lui revenindu-i și funcția de secretar al regelui, poziție din care autentifica actele oficiale cu sigiliul suveranului.

La ora actuală, notariatul public român se poziționează în galeria profesiilor liberale din România ca promotor susținut al modernizării, eficientizării și securizării serviciilor oferite, prin integrarea noilor tehnologii în activitatea curentă; prin nivelul de excelență impus la admiterea în profesie și în pregătirea profesională continuă și prin participarea activă la rețelele profesionale europene și internaționale.

Notariatul român modern este un corp profesional dinamic, apt să răspundă cu celeritate, în mod profesionist și impecabil tuturor așteptărilor instituțiilor statului și cetățenilor.

Biroul Comunicare și Relații Publice
Uniunea Națională a Notarilor Publici din România


 General Berthelot nr. 41, sector 1, cod 010164  BUCUREŞTI – ROMÂNIA
Tel. +(40)21-313.99.20; 021-313.99.23; 021-313.99.37; 021-313.99.41 Fax: +(40)21-313.99.10 cod operator de date cu caracter personal nr.4414 Email: secretariat@unnpr.ro