APOSTILA și SUPRALEGALIZAREA

Apostila este un certificat eliberat de autorităţile competente ale unui stat semnatar al Convenției de la Haga, pentru actele oficiale întocmite în țara respectivă, care urmează să fie prezentate pe teritoriul unui alt stat semnatar al Convenției.

În România se pot apostila doar acte emise de autorităţile romane. Indiferent ca se apostilează o copie legalizată notarial sau o traducere legalizată, originalul actului trebuie să fie emis de autorități din România.

Începând cu data de 26 noiembrie 2010, după intrarea în vigoare a Legii nr. 202/2010 privind unele măsuri pentru accelerarea soluționării proceselor, Camera Notarilor Publici Bucureşti aplică apostila și supralegalizarea pe acte notariale sub forma înscrisurilor autentice, cu data certă, cu legalizare de semnătură, copii legalizate ale actelor oficiale române, traduceri legalizate ale actelor oficiale române.

Sunt scutite de apostilă/supralegalizare documentele întocmite de agenții diplomatici sau consulari.

Camera Notarilor Publici București nu oferă servicii notariale și de traducere.

Pentru lista actualizată a statelor semnatare a Convenția cu privire la suprimarea cerinței supralegalizării actelor oficiale străine, Haga, 1961, pentru care se aplică apostila, se poate consulta pagina oficială de internet: https://www.hcch.net/en/states/hcch-members

Supralegalizarea se aplică pentru Statele ce nu sunt semnatare ale Convenției de la Haga.

Pentru a se apostila sau supralegaliza documente emise de un birou notarial, este necesară completarea unei cereri:

Cerere CNPB Apostila.doc Cerere CNPB Supralegalizare.doc

Apostilarea sau supralegalizarea actelor notariale poate fi solicitată de titularul actului sau de orice alt deținător al acestuia.

Tariful aplicat este de 35 LEI +TVA și se achită la casieria CNPB.

Conform Deciziei Colegiului Director al Camerei Notarilor Publici București, din 3 ianuarie 2013 se percepe un tarif suplimentar, în valoare de 35 LEI +TVA, tarif care se adaugă tarifului actual de 35 LEI +TVA /exemplar de act notarial apostilat/supralegalizat, în următoarele situații:

1) la cererea persoanelor fizice sau juridice care solicită depunerea și/sau eliberarea actelor notariale apostilate în afara programului prevăzut pentru primiri și eliberări;

2) la depunerea de către un singur petent a unui număr de peste 30 acte notariale în vederea aplicării apostilei și a eliberării acestora în aceeași zi, în programul de eliberări prevăzut, cu mențiunea că tariful suplimentar se aplică doar actelor care depășesc cele 30 acte notariale;

3) la depunerea unui act notarial cu un conținut mai mare de 50 pagini, indiferent dacă se respectă programul de primiri și eliberări.

Solicitările care se încadrează în situațiile prevăzute la punctul 1 se rezolvă în regim prioritar, termenul recomandat pentru soluţionarea acestora fiind de 2 ore, de la primire.

Termenul de 2 ore nu este aplicabil situațiilor prevăzute la punctele 2 și 3, în această situație, soluționarea cererilor și eliberarea actelor notariale apostilate se va face în programul normal de eliberări sau în termenul de 2 zile lucrătoare prevăzut de Regulament.

Camera Notarilor Publici București aplică apostila și supralegalizarea la SEDIUL central din Bucureşti, Str. General H.M. Berthelot nr.42A, sector 1, având competență teritorială în circumscripția Curții de Apel Bucureşti.

PROGRAMUL de lucru cu publicul:

luni-joi 09:00-11:00 primire cereri; 14:30-16:00 eliberare acte

vineri 09:00-10:00 primire cereri; 13:30-14:00 eliberare acte

CONTACT: Tel. 021.311.72.81; 021.311.72.90; e-mail: apostila@cnpb.ro

Începând cu data de 29 noiembrie 2010, Sediile Județene ale Camerei Notarilor Publici Bucureşti aplică apostila pe actele notariale:

  • la SEDIUL din Municipiul Călărași, Str. E. Rădulescu nr.62, Județul Călărași, având competență teritorială în circumscripția Tribunalului Călărași.

PROGRAMUL de lucru cu publicul:

luni-joi 09:00-11:00 primire cereri; 14:00-16:00 eliberare acte

vineri 09:00-10:30 primire cereri; 12:30-14:00 eliberare acte

CONTACT: Tel. 0242/312.167; 0242/311.460; e-mail calarasi@cnpb.ro

 

  • la SEDIUL din Municipiul Giurgiu, B-dul. Ion I.C. Brătianu nr.157, Județul Giurgiu, având competență teritorială în circumscripția Tribunalului Giurgiu.

PROGRAMUL de lucru cu publicul:

luni-joi 09:00-11:00 primire cereri; 14:00-16:00 eliberare acte

vineri 09:00-10:30 primire cereri; 12:30-14:00 eliberare acte

CONTACT: Tel. 0246/213.193; 0246/213.176; e-mail giurgiu@cnpb.ro

 

  • la SEDIUL din Municipiul Slobozia, B-dul. Matei Basarab, nr. 24, Județul Ialomița, având competență teritorială în circumscripția Tribunalului Ialomița.

PROGRAMUL de lucru cu publicul:

luni-joi 09:00-11:00 primire cereri; 14:00-16:00 eliberare acte

vineri 09:00-10:30 primire cereri; 12:30-14:00 eliberare acte

CONTACT: Tel. 0243/236.603; 0243/236.596; e-mail ialomita@cnpb.ro

 

  • la SEDIUL din Municipiul Alexandria, Str. Av. Al. Colfescu nr.59A, Județul Teleorman, având competență teritorială în circumscripția Tribunalului Teleorman.

PROGRAMUL de lucru cu publicul:

luni-joi 09:00-11:00 primire cereri; 14:00-16:00 eliberare acte

vineri 09:00-10:30 primire cereri; 12:30-14:00 eliberare acte

CONTACT: Tel. 0247/311.468; 0247/311.108; e-mail teleorman@cnpb.ro.