EXAMEN DE DEFINITIVAT

Rezultatele finale ale examenului de definitivat organizat in zilele de 16 si 18 octombrie 2018, validate prin Hotararea Consiliului Uniunii Nationale a Notarilor Publici din Romania nr.109/15.11.2018

Lista cu rezultatele finale ale examenului de definitivat.

Lista cu rezultatele contestațiilor la examenul de definitivat.

Anunțul privind stabilirea datei și a orei de începere a examenului de definitivat.

Situația centralizată finală a candidaților care au primit aviz favorabil de înscriere la examenul de definitivat.

Situaţia centralizată a notarilor stagiari ale căror cereri de înscriere la examenul de definitivat au fost admise sau respinse.

Institutul Notarial Român organizează în zilele de 16 și 18 octombrie 2018 examenul de definitivat. Înscrierile se fac până la data de 14 septembrie 2018, inclusiv.

Precizare: Camera Notarilor Publici București a încheiat protocol de colaborare pentru obținerea certificatului medical și a avizului psihologic, necesare întocmirii dosarului de înscriere la examen, cu Centrul Medical de Diagnostic și Tratament Ambulatoriu al Ministerului Justiției, din str. Nerva Traian nr. 6, bl. M39, București, sector 3, tel. 021 323 94 24, email cmdta@just.ro.

Lista posturilor de notar public pentru care se organizează examen de definitivat, aprobate prin Ordinul ministrului justiției nr. 1941/C/23.05.2018.

Tematica si bibliografia cu caracter teoretic, aprobate prin Hotararea Consiliului Uniunii nr. 27/26.05.2016 (anexa nr. 1) mentinute prin Hotararea Consiliului Uniunii nr. 35/31.05.2017 și prin Hotararea Consiliului Uniunii nr. 80/24.05.2018. Tematica si bibliografia sus mentionate au fost avizate de Ministerul Justitiei in anul 2016, prin adresele nr.3/50718/22.06.2016 si nr. 5/50718/30.06.2016, in anul 2017 prin adresa nr. 7/50718/05.07.2017 si în anul 2018 prin adresa nr.10/50718/2016/04.06.2018.

Tematica si bibliografia cu caracter practic, aprobate prin Hotararea Consiliului Uniunii nr. 27/26.05.2016 (anexa nr. 2) mentinute prin Hotararea Consiliului Uniunii nr. 35/31.05.2017 și prin Hotararea Consiliului Uniunii nr. 80/24.05.2018. Tematica si bibliografia sus mentionate au fost avizate de Ministerul Justitiei in anul 2016, prin adresele nr.3/50718/22.06.2016 si nr. 5/50718/30.06.2016, in anul 2017 prin adresa nr. 7/50718/05.07.2017 si în anul 2018 prin adresa nr.10/50718/2016/04.06.2018.

Avizul favorabil al Ministerului Justitiei in legatura cu mentinerea pentru anul 2018 a aceleiasi tematici si bibliografii.

Regulamentul pentru organizarea și desfășurarea examenului de definitivat și a concursului de admitere în funcția de notar public.