EXAMEN DE DEFINITIVAT

Anexa nr. 9 – Lista cu rezultatele finale ale examenului de definitivat.

Anexa nr. 7A – Lista cu rezultatele contestațiilor la examenul de definitivat.

Rezultatele examenului

Anexa nr. 5 – Lista rezultatelor examenului de definitivat.

Anunțul privind stabilirea orei și a datei de desfășurare a examenului de definitivat, organizat în zilele de 2 și 4 aprilie 2019.

Situația centralizată a notarilor stagiari ale căror cereri de înscriere la examenul de definitivat din zilele de 2 și 4 aprilie 2019 au fost admise.

Camera Notarilor Publici București a încheiat protocol de colaborare pentru obținerea certificatului medical și a avizului psihologic, necesare întocmirii dosarului de înscriere la examen/concurs, cu Centrul Medical de Diagnostic și Tratament Ambulatoriu al Ministerului Justiției, din str. Nerva Traian nr. 6, bl. M39, București, sector 3, tel. 021 323 94 24, email cmdta@just.ro.
Programarea la Centrul Medical se va face prin Cameră și numai după ce candidații își depun dosarul de înscriere.

Institutul Notarial Român organizează în zilele de 02 și 04 aprilie 2019 examenul de definitivat

Lista locurilor vacante de notar public destinate notarilor stagiari care vor promova examenul de definitivat pentru anul 2018

A fost publicat Avizul favorabil al Ministerului Justitiei in legatura cu menținerea aceleiasi tematici si bibliografii pentru examenul de definitivat destinat notarilor stagiari care vor promova examenul pentru anul 2018, pe posturile prevazute in Ordinul ministrului justiției de actualizare nr.1941/C/23.05.2018. Avizul favorabil al Ministerului Justitiei in legatura cu mentinerea pentru anul 2018 a aceleiasi tematici si bibliografii.

Tematica si bibliografia cu caracter teoretic pentru examenul de definitivat destinat notarilor stagiari care vor promova examenul pentru anul 2018, pe posturile prevăzute în Ordinul ministrului justiției de actualizare nr.1941/C/23.05.2018. Tematica și bibliografia mentionate mai sus, au fost aprobate prin Hotararea Consiliului Uniunii nr.27/26.05.2016 (anexa nr. 1) mentinute prin Hotararile Consiliului Uniunii nr.35/31.05.2017, nr.80/24.05.2018 și nr.115/28.11.2018. Acestea au fost avizate de Ministerul Justitiei în anul 2016, prin adresele nr.3/50718/22.06.2016 și nr.5/50718/30.06.2016, în anul 2017 prin adresa nr.7/50718/05.07.2017, în anul 2018 prin adresele nr.10/50718/2016/04.06.2018 și nr.3/104252/2018/13.12.2018.

Tematica si bibliografia cu caracter practic pentru examenul de definitivat destinat notarilor stagiari care vor promova examenul pentru anul 2018, pe posturile prevăzute în Ordinul ministrului justiției de actualizare nr.1941/C/23.05.2018. Tematica și bibliografia mentionate mai sus, au fost aprobate prin Hotararea Consiliului Uniunii nr. 27/26.05.2016 (anexa nr. 2) mentinute prin Hotararile Consiliului Uniunii nr. 35/31.05.2017, nr.80/24.05.2018 și nr.115/28.11.2018. Acestea au fost avizate de Ministerul Justitiei în anul 2016, prin adresele nr.3/50718/22.06.2016 și nr.5/50718/30.06.2016, în anul 2017 prin adresa nr.7/50718/05.07.2017, în anul 2018 prin adresele nr.10/50718/2016/04.06.2018 și nr.3/104252/2018/13.12.2018

Regulamentul pentru organizarea și desfășurarea examenului de definitivat și a concursului de admitere în funcția de notar public.