Cursuri organizate de Institutul Notarial Român

A N U N Ț – Cursuri de formare pentru viitori angajați în cadrul birourilor notariale

Institutul Notarial Român organizează un curs de formare pentru persoanele care intenționează să se angajeze în cadrul birourilor notariale. Participanții vor dobândi noțiuni de teorie și de practică notarială, necesare unui angajat al biroului notarial (secretar, operator calculator, delegat de carte funciară).

La finalizarea cursurilor, participanții vor susține o testare a cunoștințelor dobândite și vor obține un certificat de absolvire. Cursanții care vor obține certificatul de absolvire vor fi înscriși într-o evidență a persoanelor care doresc să fie angajate într-un birou notarial, care va fi ținută la nivelul Uniunii Naționale a Notarilor Publici din România și care va putea fi accesată de notarii publici.

Cursurile se vor desfășura în perioada 25 septembrie – 4 octombrie 2017, între orele 15,00-19,00, la Centrul de Conferinţe Auditorium Pallady, din Bld. Theodor Pallady nr.40G, sector 3, București, taxa de participare fiind de 500 de lei.

La cursuri se poate înscrie orice persoană care are cel puțin studii medii și cunoştinţe de Microsoft Office – Word şi Excel.

Înscrierile se fac până în data de 20 septembrie 2017, în limita locurilor disponibile, prin accesarea următorului link:
https://docs.google.com/forms/d/1I97ZPIuU_ZoYsi51odaebh6zMJ2zXK2a7YxBovjectI/edit

Actele necesare pentru înscriere sunt: cartea de identitate, C.V., copie diplomă ultima școală absolvită (liceu, facultate etc.), care se comunică la adresa de e-mail secretariat@instiutulnotarial.ro.

Cerere de înscriere la cursul de formare pentru persoanele care intenționează să se angajeze în cadrul birourilor notariale (25.09-04.10.2017) : https://docs.google.com/forms/d/1I97ZPIuU_ZoYsi51odaebh6zMJ2zXK2a7YxBovjectI/viewform?edit_requested=true