Conducere

Adunarea Generală din 27 mai 2017 a ales Colegiul Director, care și-a început mandatul de 4 ani pe data de 1 ianuarie 2018 și este format din Președinte, Vicepreședinte și 5 membri, notari publici:

  • Președinte: doamna Laura Badiu (București);
  • Vicepreședinte: doamna Romelia Dragomir (București);
  • doamna Monica Pop (București);
  • domnul Dan Tătaru (București);
  • domnul Horia Radu (județul Giurgiu);
  • domnul Florian Chiriță (județul Teleorman);
  • domnul Octavian Rogojanu (București).

Consiliul Uniunii, organul colectiv de conducere a Uniunii Naționale a Notarilor Publici din România, cuprinde Președintele Camerei și trei reprezentanți aleși ai Camerei Notarilor Publici București – domnul Sorin Marina, domnul Silviu Boroi și doamna Carmen Dima, notari publici în București.

Președintele Uniunii este domnul Dumitru Viorel Mănescu, primul președinte al Camerei Notarilor Publici București (1995-1998), iar doamna Doina Rotaru, Primvicepreședintele Uniunii, a fost de asemenea președintele Camerei (2001-2013). Domnul Președinte Dumitru Viorel Mănescu și Doamna Primvicepreședinte Doina Rotaru dețin și calitatea de Președinte de Onoare al Camerei Notarilor Publici București.