Conducere

Adunarea Generală din 23 noiembrie 2013 a ales noul Colegiul Director, care și-a început mandatul de 4 ani pe data de 1 ianuarie 2014, și este format din 7 notari publici:

  • președinte: doamna Laura Badiu (București);
  • vicepreședinte: doamna Romelia Dragomir (București);
  • doamna Monica Pop (București);
  • domnul Horia Radu (județul Giurgiu);
  • domnul Florian Chiriță (județul Teleorman);
  • domnul Octavian Rogojanu (București);
  • domnul Dan Tătaru (București).

Consiliul Uniunii, organul colectiv de conducere a Uniunii Naționale a Notarilor Publici din România, cuprinde și și trei reprezentanți ai Camerei Notarilor Publici București – doamna Marina Manole, domnul Sorin Marina și domnul Aurelian Popa-Rădulescu, notari publici în București, care reprezintă interesele Camerei și îi exprimă poziția în luarea deciziilor la nivel național.

Menționăm că președintele Uniunii este domnul Dumitru Viorel Mănescu, primul președinte al Camerei Notarilor Publici București, în perioada 1995-1998, iar doamna Doina Rotaru, vicepreședinte al Uniunii, a fost președintele Camerei Notarilor Publici București în perioada 2001-2013. Domnul Președinte Dumitru Viorel Mănescu și Doamna Vicepreședinte Doina Rotaru dețin și calitatea de Președinte de Onoare al Camerei Notarilor Publici București.