Patrimoniu

Camera Notarilor Publici București are 3 sedii în municipiul București:

  • sediul central din Str. G-ral Berthelot nr. 42 A, Sector 1;
  • sediul din Str. Icoanei nr. 21, Sector 2 (Casa de Asigurari a Notarilor Publici);
  • sediul din Bd. Theodor Pallady nr.40 G, Sector 3.

În județele Călărași, Giurgiu, Ialomița și Teleorman din componența Camerei funcționează câte un sediu secundar județean. În județele Călărași și Teleorman funcționează și câte un sediu local de arhivă notarială, la nivel de circumscripţie judecătorească.

Patrimoniul Camerei Notarilor Publici București a fost creat exclusiv din fonduri proprii, ca urmare a contribuției profesionale a tuturor notarilor publici membri ai Camerei.

Vezi și: servicii pentru notari