Servicii pentru notari

La sediul central al Camerei din București Str. G-ral Berthelot nr. 42 A, sector 1 se desfăşoară şedinţele Colegiului Director, activitatea președintelui Camerei, inclusiv acordarea de audiențe şi activitatea compartimentelor funcționale ale Camerei:

  1. Secretariatul general cnpb@cnpb.ro  secretariat@cnpb.ro  secretariat1@cnpb.ro
  2. Evidența informatizată a succesiunilor succesiuni@cnpb.ro
  3. Arhiva notarială arhiva@cnpb.ro  arhiva.bnp@cnpb.ro  arhiva.ns@cnpb.ro
  4. Evidență notari și birouri notariale resurseumane@cnpb.ro
  5. Contabilitate și statistică notarială contabilitate@cnpb.ro  statistica@cnpb.ro
  6. Juridic jurist@cnpb.ro contencios@cnpb.ro
  7. Apostila si supralegalizare apostila@cnpb.ro
  8. AEGRM e-arhiva@cnpb.ro
  9. Relatia cu OCPI relatii.bcf@cnpb.ro
  10. Relații cu publicul relatiipublice@cnpb.ro

La sediul din București, Bd. Theodor Pallady nr.40 G, sector 3, se desfășoară sedințele Adunării Generale și tot aici este organizat Depozitul principal de arhivă al Camerei.

La sediul central din municipiul București sunt asigurate și serviciile Camerei pentru județul Ilfov.

În judeţele Călărași, Giurgiu, Ialomița și Teleorman funcţionează câte un sediu secundar judeţean, în municipiile Călărași, Giurgiu, Slobozia și Alexandria, care asigură servicii de evidenţă succesorală și arhivă notarială pe plan local: calarasi@cnpb.ro, giurgiu@cnpb.ro, ialomita@cnpb.ro, teleorman@cnpb.ro.

În județele Călărași și Teleorman funcționează și câte un sediu local de arhivă notarială, la nivel de circumscripţie judecătorească (în municipiile Oltenița oltenita@cnpb.ro și Roșiori de Vede rosiori@cnpb.ro).