Arhiva de garanții reale mobiliare

Începând cu data de 15 octombrie 2013, Camera Notarilor Publici București, în calitate de agent al operatorului Uniunea Națională a Notarilor Publici București, efectuează operațiunile de înscriere în Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare (AEGRM) la sediul central din București, Str. General H.M. Berthelot nr.42A, Sector 1

Tarifele aplicate sunt cele prevăzute de Ordonanța Guvernului nr.89/2000 privind unele măsuri pentru autorizarea operatorilor și efectuarea înscrierilor în Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare, cu modificările și completările ulterioare, la care se adaugă un tarif unic de 45,5 LEI+TVA. Tarifele se vor achita la casieria C.N.P.B.

Luni între orele 8,30-11,30 este o perioadă de revizie a serverelor. În această perioadă NU se fac înscrieri, conform anunțului ce se regăsește pe site-ul: http://www.mj.romarhiva.ro/Webarchive2014/index.htm

Contact:
Tel: 021.311.72.81; 021.311.72.90
Fax: 021.311.73.02
e-mail: e-arhiva@cnpb.ro