Examen definitivat pentru ocuparea posturilor destinate notarilor stagiari care au finalizat perioada de stagiu in anul 2016, posturi stabilite prin ordinul ministrului justitiei nr. 3560/c/03.10.2016

Anunt privind ora si locul desfasurarii examenului de definitivat, organizat in zilele de 05 si 07 septembrie 2017.

Situatia centralizata a notarilor stagiari ale căror cereri de înscriere la examenul de definitivat au fost admise sau respinse.

Pentru obţinerea certificatului medical, notarii stagiari se vor prezenta în data de 24 iulie 2017, la Centrul Medical de Diagnostic şi Tratament Ambulatoriu din Bucureşti, str. Nerva Traian nr. 6, sector 3, (zonă de reper Camera de Comerţ şi Industrie a României,  mijloace de transport Pasajul Mărăşeşti – zona Piaţa Unirii, pe Splaiul Unirii. Din Piaţa Unirii se poate ajunge cu mijloacele de transport în comun (o staţie) – autobuzele 104, 116, 117, 123, 312, 313.), la ora 800 (fără să fi mâncat) cu următoarele:

  • Adeverinţă de la medicul de familie din care să rezulte că au/nu au – boli cronice și neuropsihice cu care sunt luați în evidență;
  • Sumar de urină în eprubetă specială;
  • Copie C.I.;
  • Taxă în valoare de 408 lei care se va achita la Centrul Medical în ziua examenului medical.

Lista unităților sanitare și a cabinetelor psihologice acreditate cu care Camerele au încheiat protocoale de colaborare.

Proces verbal, detalii tematică și bibliografie examen

TAXA DE ÎNSCRIERE LA EXAMEN, aprobată prin Hotărârea Consiliului Director al INR nr. 6/04.07.2017, este în cuantum de 2.000 lei şi se achită în contul nr. RO12RNCB0071115799310001 deschis pentru Institutul Notarial Român la BCR Sucursala Plevnei – Bucureşti, Cod fiscal INR:26781193.

Proces verbal/comunicat, data si lista locurilor vacante

Regulament examen definitivat, precum și modificarea și completarea regulamentului.