EXAMEN DE DEFINITIVAT

 

A fost publicat Avizul favorabil al Ministerului Justitiei in legatura cu menținerea aceleiasi tematici si bibliografii pentru examenul de definitivat destinat notarilor stagiari care vor promova examenul pentru anul 2018, pe posturile prevazute in Ordinul ministrului justiției de actualizare nr.1941/C/23.05.2018. Avizul favorabil al Ministerului Justitiei in legatura cu mentinerea pentru anul 2018 a aceleiasi tematici si bibliografii.

Tematica si bibliografia cu caracter teoretic pentru examenul de definitivat destinat notarilor stagiari care vor promova examenul pentru anul 2018, pe posturile prevăzute în Ordinul ministrului justiției de actualizare nr.1941/C/23.05.2018. Tematica și bibliografia mentionate mai sus, au fost aprobate prin Hotararea Consiliului Uniunii nr.27/26.05.2016 (anexa nr. 1) mentinute prin Hotararile Consiliului Uniunii nr.35/31.05.2017, nr.80/24.05.2018 și nr.115/28.11.2018. Acestea au fost avizate de Ministerul Justitiei în anul 2016, prin adresele nr.3/50718/22.06.2016 și nr.5/50718/30.06.2016, în anul 2017 prin adresa nr.7/50718/05.07.2017, în anul 2018 prin adresele nr.10/50718/2016/04.06.2018 și nr.3/104252/2018/13.12.2018.

Tematica si bibliografia cu caracter practic pentru examenul de definitivat destinat notarilor stagiari care vor promova examenul pentru anul 2018, pe posturile prevăzute în Ordinul ministrului justiției de actualizare nr.1941/C/23.05.2018. Tematica și bibliografia mentionate mai sus, au fost aprobate prin Hotararea Consiliului Uniunii nr. 27/26.05.2016 (anexa nr. 2) mentinute prin Hotararile Consiliului Uniunii nr. 35/31.05.2017, nr.80/24.05.2018 și nr.115/28.11.2018. Acestea au fost avizate de Ministerul Justitiei în anul 2016, prin adresele nr.3/50718/22.06.2016 și nr.5/50718/30.06.2016, în anul 2017 prin adresa nr.7/50718/05.07.2017, în anul 2018 prin adresele nr.10/50718/2016/04.06.2018 și nr.3/104252/2018/13.12.2018

Regulamentul pentru organizarea și desfășurarea examenului de definitivat și a concursului de admitere în funcția de notar public.