Concurs de admitere in functia de notar public pentru persoanele care au cel putin 6 ani vechime in functii de specialitate juridica

Anexa nr. 5 – Lista cuprinzând rezultatele concursului de admitere în funcția de notar public, organizat în zilele de 29 și 31 octombrie 2019.

SITUATIA CENTRALIZATA A CANDIDATILOR CARE AU PRIMIT AVIZ FAVORABIL DE INSCRIERE LA CONCURSUL DE ADMITERE IN FUNCTIA DE NOTAR PUBLIC ORGANIZAT IN ZILELE DE 29 SI 31 OCTOMBRIE 2019.

Anunțul privind stabilirea orei și a datei de desfășurare a concursului de admitere în funcția de notar public, organizat în zilele de 29 și 31 octombrie 2019.

SITUAȚIA CENTRALIZATĂ A CANDIDAȚILOR ÎNSCRIȘI LA CONCURSUL DE ADMITERE ÎN FUNCȚIA DE NOTAR PUBLIC ORGANIZAT ÎN ZILELE DE 29 ȘI 31 OCTOMBRIE 2019.

Precizări:
1. Camera Notarilor Publici București a încheiat protocol de colaborare pentru obținerea certificatului medical și a avizului psihologic, necesare întocmirii dosarului de înscriere la examen/concurs, cu Centrul Medical de Diagnostic și Tratament Ambulatoriu al Ministerului Justiției, din str. Nerva Traian nr. 6, bl. M39, București, sector 3, tel. 021 323 94 24, email cmdta@just.ro.

Programarea se va face direct la Centrul Medical. Vă atragem atenția că certificatele medicale și avizele psihologice se eliberează pe bază de programare prealabilă, urmând a fi depuse la Cameră cel mai târziu în ultima zi de înscriere, respectiv vineri, 27 septembrie 2019, orele 14.00.

2. Documentele prevăzute la art.27 alin.(4) lit. c), f), j) și k) din Regulamentul pentru organizarea și desfășurarea examenului de definitivat și a concursului de admitere în funcția de notar public se depun în copii legalizate.

Anunț privind stabilirea datei concursului de admitere în funcția de notar public pentru persoanele care au cel puțin 6 ani vechime în funcții de specialitate juridică

Lista posturilor vacante destinate concursului de admitere în funcția de notar public

Tematica și bibliografia cu caracter teoretic pentru examenul de definitivat și pentru concursul de admitere în funcția de notar public pentru persoanele care au cel puțin 6 ani vechime în funcții de specialitate juridică, aprobate prin Hotărârea Consiliului Uniunii nr. 24/09.05.2019 (anexa nr. 1).

Tematica și bibliografia cu caracter practic pentru examenul de definitivat și pentru concursul de admitere în funcția de notar public pentru persoanele care au cel puțin 6 ani vechime în funcții de specialitate juridică, aprobate prin Hotărârea Consiliului Uniunii nr. 24/09.05.2019 (anexa nr. 2).

Avizul favorabil al Ministerului Justiției în legătura cu tematica și bibliografia cu caracter teoretic și practic pentru examenul de definitivat și pentru concursul de admitere în funcția de notar public pentru persoanele care au cel puțin 6 ani vechime în funcții de specialitate juridică, aprobate prin Hotărârea Consiliului Uniunii nr. 24/09.05.2019.

Regulamentul pentru organizarea si desfasurarea concursului de admitere in functia de notar public