Cadrul legal. Istoricul Camerei

Camera Notarilor Publici București este organizată şi funcţionează în baza Legii notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995, a Regulamentului de aplicare a Legii nr. 36/1995, a Statutului Uniunii Naţionale a Notarilor Publici din România şi a Regulamentului propriu de organizare şi funcţionare.

Camera Notarilor Publici Bucuresti este organizatia profesionala, cu personalitate juridică, care îi reuneste pe toti notarii publici din circumscriptia Curtii de Apel Bucuresti, respectiv, Municipiul București și Județele Călărași, Giurgiu, Ialomița, Ilfov și Teleorman.

Camera are siglă şi ştampilă proprie, care cuprinde denumirea Camerei şi stema României.

Sediul principal al Camerei este situat în Municipiul București, iar Camera are sedii secundare în localități importante din circumscripţia Curții de Apel București.

În temeiul Legii notarilor publici şi a activităţii notariale nr.36/1995 și al Regulamentului de punere în aplicare a acesteia (O.M.J. nr.710/1995), Camera Notarilor Publici Bucureşti s-a constituit ca persoana juridica în şedinţa Adunării Generale din 22 iulie 1995 şi a fost înregistrată la Ministerul Justiţiei sub nr. 3202/N din 29 august 1995, fiind ulterior inregistrata la Ministerul Finantelor Publice cu C.I.F. 8474506.

Din anul 2007, Camera Notarilor Publici București este înfrățită cu Consiliul Regional al Notarilor Curții de Apel Poitiers, Franța.

La constituire, Camera Notarilor Publici București cuprindea 95 de notari de stat care au optat, conform Legii notarilor publici și a activității notariale nr.36/1995, pentru a deveni notari publici în circumscripțiile Curții de Apel București, respectiv în Municipiul București, Sectorul Agricol Ilfov (actual Județul Ilfov) și Județele Călărași, Giurgiu, Ialomița și Teleorman.

În perioada 1995-2016, în Camera Notarilor Publici București au fost numiți, în total, 771 de notari publici, dintre care: 105 provin dintre foștii notari de stat, 55 foști judecători ai Înaltei Curți de Casație și Justiție, 93 au intrat prin concurs, din afara profesiei notariale (foști judecători, procurori, avocați, consilieri juridici), 91 prin asociere din alte Camere, 41 prin alte proceduri prevăzute de lege, iar jumătate, respectiv 386 de notari publici, provin dintre notarii stagiari ai Camerei București.

La 17 noiembrie 2016, în Camera Notarilor Publici București funcționează 625 de notari publici, 33 de notari publici sunt suspendați, 22 posturi sunt vacante urmând ca 15 posturi să fie ocupate prin examenul de definitivat al notarilor stagiari, 3 posturi sunt alocate judecătorilor Înaltei Curți de Casație și Justiție, iar 4 posturi urmează să fie ocupate prin concurs de schimbare de sedii.

Dintre notarii publici ai Camerei București, mai mult de jumătate (323) sunt absolvenți ai Facultății de Drept a Universității din București; 64 au absolvit Facultatea de Drept a Universității ”Titu Maiorescu”, 62 sunt absolvenți ai Facultății de Drept a Universității ”Nicolae Titulescu”, 50 – Universitatea Româno-Americană, 28 – Universitatea Ecologică, iar ceilalți – alte instituții de învățământ superior.

De asemenea, Camera Notarilor Publici București are în pregătire, împreună cu Institutul Notarial Român, 38 de notari stagiari, dintre care 15 notari stagiari urmează să susțină examenul de definitivat, în perioada următoare, pentru a deveni notari publici, iar 6 noi stagiari au fost admiși în sesiunea octombrie 2016.